Khamis, Februari 28

Header Hover ( Effect Senget dan Ghaib )

1. Sign in blogspot > Design > Edit HTML > Tick Expand Widget Templete..

2. Cari code di bawah dengan menekan Ctrl F...


#header {

      atau


/* Header

3. Dah jumpa cari pula kod ini

.Header h1 {

3. Kemudian copy and paste kod ini di bawah kod .Header h1 {

#header:hover {
padding-left:160px;
-webkit-transition: 2.5s;
-webkit-transform: rotate(6deg);
opacity:.01;
}
# Kod yang di highlight kan tu boleh di ubah ikut kesesuaian

4. Lihat contoh di bawah ni...5. Preview dulu, kalau takda error, boleh save.

Rabu, Februari 27

Perkataan Bergerak (Scrolling/Marquee Text)

Kod asas 
<marquee>Blog Alya Zaira</marquee>
Blog Alya Zaira


Ubah pergerakan perkataan 
Penambahan kod berikut diperlukan dalam kod asal.
   direction="left"
   direction="right"
   direction="up"
   direction="down"


Dari kanan ke kiri
<marquee direction="right" >Blog Alya Zaira</marquee>
Blog Alya Zaira 

Ubah warna background 
Untuk ubah background, perlu diletakkan kod berikut
bgcolor="#kod warna"
Senarai kod warna boleh didapati disini.

Kod yang diletakkan background,
<marquee direction="right" bgcolor="FF99CC">Blog Alya Zaira</marquee>
 Blog Alya Zaira

Perkataan dalam keadaan 'anjal'
Penambahan kod berikut diperlukan ke dalam kod asal.
behavior="alternate"

Kod yang diletakkan trick ini.
<marquee behavior="alternate" bgcolor="FF99CC">Blog Alya Zaira</marquee>
Blog Alya Zaira 

Ubah kelajuan perkataan.
Pergerakan juga dapat diubah dengan menambah kod berikut

scrollamount="2" 


Kod dengan trick ini.
<marquee behavior="alternate" direction="left" bgcolor="FF99CC" scrollamount="2">Blog Alya Zaira</marquee>
scrollamount="2"
Blog Alya Zaira

Scrollamount :"5" 
Blog Alya Zaira

Pause apabila cursor dilalukan.
Perkataan yang bergerak juga dapat dihentikan apabila dilalukan cursor. Kebiasaannya ini untuk memudahkan pengunjung untuk membaca apa yang ingin disampaikan tanpa ganguan.

Penambahan kod yang perlu dilakukan adalah


onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"


Kod dengan trick ini.
<marquee behavior="alternate" direction="left" bgcolor="FF99CC" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" >Blog Alya Zaira</marquee>
Blog Alya Zaira 

Gambar Bergerak (Scrolling Image)
1. Pergerakan setiap gambar dapat diubah samada dari kiri ke kanan, bawah ke atas dan sebaliknya. Selain itu kelajuan pergerakan setiap gambar juga dapat dikawal.

2. Copy and paste kod di bawah yang mana kod-kod ini dapat digunakan di dalam post entri ataupun pada bahagian gadget

<marquee direction="left" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" width="150" height="200">

<a href="link untuk dibuka" target="_blank"><img src="url gambar" /></a>
<a href="link untuk dibuka" target="_blank"><img src="url gambar" /></a>
</marquee>

3. Jika anda ingin menambah lebih banyak gambar, cuma copy paste kembali untuk bahagian gambar

Arah pergerakan gambar : boleh ditukar kepada up, down dan right.
Kelajuan pergerakan gambar : boleh ditukar kepada nombor lain. Semakin tinggi nilai semakin laju.
link untuk dibuka: link yang hendak dibuka apabila gambar diklik (jika perlu)
url gambar: url gambar yang hendak dipamerkan.

Selasa, Februari 26

Tulisan Efek Neon1. Login blogspot > Dashboard > Design > Add a Gadget > HTML / Java Script

2. Copy kod yang berkenaan dan pastekan di ruangan gadget HTML tadi!


 Contoh seperti yang ada di kotak fieldset sebelah kanan blog ni...

<script language="JavaScript1.4">
jsver = 1.4;
var neonbasecolor=""

var neontextcolor="#33FF00"

var neontextcolor2="#3C07FB"

var flashspeed=100 // kecepatan flashing dalam milliseconds
var message="TULISAN EFEK NEON"
var flashingletters2=1 // bilangan huruf yg di flashing pada neontextcolor2 (0 to disable)
var flashingletters=6 // bilangan huruf yang di flashing pada neontextcolor
var flashpause=0 // pause diantara flash-cycles dalam milliseconds
var n=0
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')
}
else
document.write(message)
function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
return crossobj
}
function neon(){
//Change all letters to base color
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
crossref(m).style.color=neonbasecolor
}
//cycle through and change individual letters to neon color
crossref(n).style.color=neontextcolor
if (n>flashingletters-1) crossref(n-flashingletters).style.color=neontextcolor2
if (n>(flashingletters+flashingletters2)-1) crossref(n-flashingletters-flashingletters2).style.color=neonbasecolor
if (n<message.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",flashpause)
return
}
}
function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()
</script>

 TULISAN EFEK NEON - Ayat / Perkataan yang diingini
#E60066 - Warna yang kita suka
100  - Kepantasan pergerakan teks

3. Dah siap SAVE !Isnin, Februari 25

Popular Post (Recent Post) Bergerak

1. Sign in blogspot > Design > Edit HTML > Tick Expand Widget Templete..

2. Cari code di bawah dengan menekan Ctrl F...


Recent Post 

atau


PopularPosts

3. Bila dah jumpa cari pula kod seperti di bawah ni.... 


<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular Posts' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<marquee align='left' direction='up' height='140' onmouseout='this.start()' onmouseover='this.stop()' scrollamount='3' width='100%'><b:loop values='data:posts' var='post'>
<li>
<b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (3) Show only thumbnails -->
<div class='item-thumbnail-only'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<b:else/>
<!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
<div class='item-content'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</marquee> </ul>
<b:include name='quickedit'/></div>
</div>
</b:includable>
</b:widget>


4. Apa yang perlu dilakukan...

- Tulisan berwarna merah adalah kod yang perlu ditambah seperti diatas 

- Kelajuan boleh diubah pada scrollamount='3'.>ubah nilai 1 paling
perlahan6. Dah selesai sila preview kemudian SAVE template

Ahad, Februari 24

Cara Membuat Cursor Sendiri (Text)


Sesetengah blog yang kita kunjungi ada di antaranya mempunyai cursor yang unik dan menarik. 
Kita pun tentu sekali berkeinginan juga untuk mempunyai cursor sendiri...ye tak ?Jadi tutorial ini akan menerangkan cara-cara untuk membuat cursor ciptaan sendiri.

Untuk tutorial ini kita gunakan perisian AdobePhotoshop CS5.Ikuti cara-caranya...

1.Pada menu file pilih new dan masukkan setting seperti berikut
2. Width 80pixels,height 45 pixels,resolution 75pixels dan background content transparent.

3. Klik ok setelah memasukkannya.

4. Kemudian kita akan masukkan anak panah untuk cursor ini,pada toolbar pilih rectangle tool dan ambil custom shape dari senarai yang terpapar

5. Gunakan move tool dan tandakan (tick) pada show transform control untuk memutarkan anak panah .Kotak yang muncul membolehkan kita membesar,memutar dan mengubah kedudukan.
6. Pilih text tool, jenis tulisan, warna dan taipkan teks yang kita inginkan
7. Simpan cursor yang telah dihasilkan
Ambil menu file pilih save as masukkan nama fail pada file name dan pilih format png (boleh juga format gif) pada format dan klik save.

8. Ok dah siap pun cursor text kita.


Cursor Text Bergerak
1. Login blogspot > Dashboard > Design > Add a Gadget > HTML / Java Script

2. Copy kod di bawah dan Pastekan kedalamnya.


<style type="text/css">
/* Circle Text Styles */
#outerCircleText {
font-style: normal;
font-weight: normal;
font-family: 'ARIAL';
color: #CC0066;
position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
#outerCircleText div {position: relative;}
#outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
</style>
<script type="text/javascript">
;(function(){
var msg = "TEXT HERE";
var size = 24;
var circleY = 0.75; var circleX = 2;
var letter_spacing = 5;
var diameter = 10;
var rotation = 0.4;
var speed = 0.2;
if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;
msg = msg.split('');
var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,
mouse = function(e){
e = e || window.event;
ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
},
makecircle = function(){ // rotation/positioning
if(init.nopy){
o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
};
currStep -= rotation;
for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
};
},
drag = function(){ // makes the resistance
y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
for (var i = n; i > 0; --i){
y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
};
makecircle();
},
init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays
if(!isNaN(window.pageYOffset)){
ymouse += window.pageYOffset;
xmouse += window.pageXOffset;
} else init.nopy = true;
for (var d, i = n; i > -1; --i){
d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
d.style.height = d.style.width = a + 'px';
d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
};
o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
setInterval(drag, 25);
},
ascroll = function(){
ymouse += window.pageYOffset;
xmouse += window.pageXOffset;
window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
};
o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';
if (window.addEventListener){
window.addEventListener('load', init, false);
document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
if (/Apple/.test(navigator.vendor))
window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
}
else if (window.attachEvent){
window.attachEvent('onload', init);
document.attachEvent('onmousemove', mouse);
};
})();
</script>Dalam kod di atas, tukarkan :
ARIAL -  font pilihan kita

TEXT HERE - masukkan text kita sendiri

8D38C9 - kod warna text pilihan kita, boleh pilih kod warna di sini:

3. Dah siap boleh SAVE!

Isnin, Februari 18

Fieldset1. Login blogspot > Dashboard > Design > Add a Gadget > HTML / Java Script

2. Copy kod yang berkenaan dan pastekan di ruangan gadget HTML tadi!

Image di bahagian atas


<fieldset><legend><img src="URL IMAGE"/></legend>YOUR TEXTS</fieldset>
 Texts di bahagian atas


<fieldset><legend>YOUR TEXTS</legend>YOUR TEXTS</fieldset>

* Nak pic mini yang cute boleh ambil kat SINI

3. Dah siap SAVE !

Cute Icon Tepi Post Title


sebelum

selepas


1. Sign in blogspot > Design > Edit HTML > Tick Expand Widget Templete..

2. Cari code di bawah dengan menekan Ctrl F...

<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>

3. Copy kod di bawah ni

<img src="LinkGambar"/>

4. Kemudian pastekan seperti yang ditunjukkan kat bawah ni...

<a expr:href='data:post.url'><img src="LinkGambar"/><data:post.title/></a>
LinkGambar - Tukar kepada URL icon yang kita suka

6. Preview kemudian SAVE template

* Kalau nak guna icon kat bawah ni ambik je...
   tekan right click pilih - copy image url (google chrome)
                                   - copy image location (mozilla firefox)
Icon di Sebelah Tajuk Sidebar


1. Sign in blogspot > Design > Edit HTML > Tick Expand Widget Templete..


2. Sila cari code di bawah dengan menekan Ctrl F...

]]></b:skin>

3. Copy kod di bawah kemudian pastekan sebelum kod ]]></b:skin>

.sidebar h2 {
background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/727/727057f5owblcuts.gif);
background-repeat: no-repeat;
background-position:left center;
padding:10px 50px 20px;
}

* Ganti tulisan berwarna merah dengan URL image yang diingini

4. Untuk buat pelarasan icon, tukar nilai pada padding
- 10px > atas dan bawah
- 50px > kiri dan kanan
- 50px > jika icon terlindung atau terputus di hujung

5. Bila dah siap preview, jika tak ada error boleh SAVE.

Ahad, Februari 17

Tajuk Posting Bergerak


1. Sign in blogspot > Design > Edit HTML > Tick Expand Widget Templete..

2. Sila cari code di bawah dengan menekan Ctrl F...

<h3 class='post-title entry-title'>

3. Setelah jumpa kod di atas buat tambahan kod seperti di bawah...

<marquee direction="right" scrollamount="10"><h3 class='post-title entry-title'>
      <b:if cond='data:post.link'>
        <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
      <b:else/>
        <b:if cond='data:post.url'>
          <b:if cond='data:blog.url != data:post.url'>
            <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
          <b:else/>
            <data:post.title/>
          </b:if>
        <b:else/>
          <data:post.title/>
        </b:if>
      </b:if>
      </h3></marquee>

*Tulisan berwarna merah adalah kod yang perlu ditambah 
right - arah pergerakan perkataan, boleh ubah kepada left 
10 - kelajuan pergerakan perkataan, semakin kecil angka semakin perlahan arah pergerakan 

4. Bila dah siap preview, jika tak ada error boleh SAVE.

Simbol Hati(love) Berguguran

1. SILA login ke Blogspot .
2. Klik Layout > Add a Gadget Javascript / HTML
3. Copy kod di bawah dan Pastekan kedalamnya.

<marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=3 scrolldelay=49 height=731 style='position:absolute; left:85%; top:6px; width:15; height:731px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=2 scrolldelay=22 height=755 style='position:absolute; left:9%; top:170px; width:15; height:755px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=7 scrolldelay=49 height=759 style='position:absolute; left:80%; top:70px; width:15; height:759px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=5 scrolldelay=47 height=729 style='position:absolute; left:34%; top:70px; width:15; height:729px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=7 scrolldelay=13 height=584 style='position:absolute; left:12%; top:128px; width:15; height:584px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=7 scrolldelay=7 height=789 style='position:absolute; left:48%; top:170px; width:15; height:789px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=4 scrolldelay=19 height=777 style='position:absolute; left:23%; top:140px; width:15; height:777px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=4 scrolldelay=9 height=719 style='position:absolute; left:40%; top:91px; width:15; height:719px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=4 scrolldelay=17 height=592 style='position:absolute; left:52%; top:181px; width:15; height:592px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=7 scrolldelay=23 height=795 style='position:absolute; left:10%; top:1px; width:15; height:795px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=4 scrolldelay=50 height=532 style='position:absolute; left:77%; top:1px; width:15; height:532px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=7 scrolldelay=27 height=772 style='position:absolute; left:8%; top:8px; width:15; height:772px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=4 scrolldelay=43 height=750 style='position:absolute; left:33%; top:174px; width:15; height:749px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=4 scrolldelay=44 height=556 style='position:absolute; left:92%; top:197px; width:15; height:555px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=7 scrolldelay=36 height=577 style='position:absolute; left:87%; top:185px; width:15; height:578px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=5 scrolldelay=15 height=760 style='position:absolute; left:89%; top:47px; width:15; height:759px;'><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.giff" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=7 scrolldelay=8 height=786 style='position:absolute; left:29%; top:0px; width:15; height:785px;'><img src="http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=2 scrolldelay=31 height=720 style='position:absolute; left:29%; top:108px; width:15; height:719px;'><img src="http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=2 scrolldelay=46 height=531 style='position:absolute; left:38%; top:45px; width:15; height:530px;'><img src="http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=6 scrolldelay=39 height=573style='position:absolute; left:73%; top:129px; width:15; height:572px;'><img src="http://3.bp.blogspot.com/-uwluB8NLdmA/Tokze3Yx9_I/AAAAAAAABvg/vlAHYByqzD8/s1600/heart.gif" border="0" /></marquee>

4. Dah siap boleh SAVE! 

Sabtu, Februari 16

Efek Round Hover Pada Image Apabila Dilalukan Cursor

1. Sign in blogspot > Design > Edit HTML > Tick Expand Widget Templete..

2. Sila cari code di bawah dengan menekan Ctrl F...


/* Headings

atau


/* Header


3. Kemudian copy code di bawah dan pastekan sebelum code /* Headings atau /* Header


a img {
-webkit-transition-duration:.4s;}
img:hover {filter: alpha(opacity=60);
opacity: .9.9;
border-radius:50px;
border: 1px #FF66CC;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 20px #FF66CC;
-moz-box-shadow: 0px 0px 20px #FF66CC;
}

 4) Save dan lihat hasilnya.

Buat Efek Zoom Pada Image Dalam Post

Gambar akan auto zoom in dan zoom out apabila mouse over...

1. Sign in blogspot > Design > Edit HTML > Tick Expand Widget Templete..

2. Sila cari code di bawah dengan menekan Ctrl F...


<head>

3. Kemudian copy code di bawah dan pastekan di bawah/selepas code <head>


<style>
.post img:hover {
-o-transition: all 0.3s;
-moz-transition: all 0.3s;
-webkit-transition: all 0.3s;
-moz-transform: scale(1.2);
-o-transform: scale(1.2);
-webkit-transform: scale(1.2); }
</style>

4. Akhir sekali klik preview,jika tiada error klik SAVE ! 

Jumaat, Februari 15

Simbol teks


Simbol teks yang telah dicopy paste dari blog Wan Hazel, credit untuk wan


Æ æ ❖

{。^◕‿◕^。} (◕^^◕) ✖✗✘♒

♬✄ ✂✆✉✦✧♱ ♰♂♀☿❤❥ ❦❧

™®©♡♦ ♢♔♕♚♛★ ☆✮ ✯☄☾☽

☼☀☁☂☃☻ ☺☹ ☮۞۩ εїз☎☏¢

☚☛☜☝☞☟✍

✌☢☣☠☮☯ ♠♤♣♧♥ ♨๑❀✿ ψ☪☭

♪ ♩♫℘ℑ ℜℵ♏ηα ʊϟღツ回 ₪™ ©®¿¡½⅓

⅔¼¾⅛⅜⅝⅞℅

№⇨❝❞ ◠◡╭╮╯╰ ★☆⊙¤㊣

★☆♀◆◇↑↓→ ←↘↙♀ ♂┇┅﹉﹊

﹍﹎╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^

^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏

﹋﹌♂♀ ♥♡☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ►◄

▧▨ ♨◐◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒▬♦◊

◦☼♠♣▣ ▤▥▦▩ ぃ◘◙◈♫ ♬♪♩♭♪ の☆→あ £❤

。◕‿◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲

❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥

✦❉ ❥❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈

✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・ ⊙¤㊣★☆

♀◆◇回□〓

→←↘↙ ♀♂┇┅﹉ ﹊﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^*

^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵ ∴‖ ︱︳ ︴﹏﹋﹌

♂♀♥♡☜ ☞☎☏⊙ ◎☺☻

►◄ ▧▨♨◐◑ ↔↕ ▪▫ ☼♦

▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥ ▦▩ぃ◘◙ ◈

♫♬♪ ♩♭♪の☆ →あ£❤。 ◕‿◕。 ✎✟ஐ≈

๑۩۩.. ..۩۩๑๑۩۞ ۩

๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】

┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦❉❥❦

❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈ ✓

✔✕✖㊚ ㊛ *.:。✿*゚ ‘゚・ ◊♥▫■๑»«¶

ஐ©† εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐஇ *×○▫

♂•♀◊©¤ ▲↔™®☎ε їз♨ ☏

☆★ ▽△▲ ∵∴∷ #♂♀♥♠♣

♧♤♧ ♡♬♪ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌

▽☜♥☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃ ─ ━

▰ ▱◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔

◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣

◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯ ◰ ◱ ◲ ◳ ◴ ◵ ◶ ◷

◸ ◹ ◺ ◻ ◼ ◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈

☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏ ☐ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙

☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯

☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾

☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♇ ♔ ♕ ♖ ♗

♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣

♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♰ ♱ ´ ῾ ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ‟ † ‡ • ‣

․ ‥ … ‧ 
 
 ‪ ‫ ‬ ‭ ‮   ‰ ‱ ′ ″ ‴ ‵ ‶ ‷ ‸ ‹ ›

※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁅ ⁆ ⁊ ⁋ ⁌ ⁍ ⁎ ⁏ ⁐ ⁑ ⁒ ⁓ ⁔

∕ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪

∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∽ ∾ ∿ ≀ ≁ ≪ ≫

≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀

⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙

⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻

⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇

⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕

⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬

◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇

☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏ ☐ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗

☘ ☙ ☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬

☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼

☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♇

♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙

♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♰ ♱ ☫


(✿◠‿◠)

Khamis, Februari 14

Minum air kencing sendiri

Apa perasaan anda bila baca entry di bawah ni...


TABIAT pelik Carrie meminum air kencingnya sendiri bermula empat tahun lalu.


CARRIE STEELE, 53, merupakan seorang penghidap kanser yang sanggup berbuat apa sahaja. Menurut rakannya, dia pernah melakukan beberapa perkara pelik sejak dahulu lagi tetapi kali ini gelagatnya sedikit pelik bagi manusia normal kerana bertentangan dengan norma alam.
Wanita pertengahan umur dari Colorado Springs, Amerika Syarikat ini bertindak meminum air kencingnya sendiri sejak empat tahun lalu. Carrie akan meminum sebanyak lima gelas air kencing sendiri setiap hari dan dia menyifatkan perbuatannya itu sebagai menenangkan.
Menurutnya, dia tidak mengalami sebarang alahan apabila pertama kali bertindak meminum air kencingnya. Carrie cuba mencabar diri kerana berasakan dia boleh melakukan perkara itu.
Ibu kepada empat orang anak ini disahkan menghidap kanser melanoma malignan peringkat ketiga lapan tahun lalu. Sejak itu dia berbuat apa sahaja termasuk meminum air kencingnya sendiri dengan harapan ia dapat membantunya melawan hukuman maut itu.
"Pelbagai jenis perasa yang saya dapati apabila meminum air kencing. Semuanya bergantung kepada makanan yang saya ambil. Ia tidak berbau dan rasanya berbeza berbanding empat tahun lalu.
"Kadangkala saya rasa masin dan adakalanya ia rasa seperti air lemon tetapi itu semua bergantung kepada apa yang saya makan. Saya juga dapat merasai pelbagai rasa makanan yang keluar dari badan saya melalui rasa air kencing saya itu.
"Saya gemarkan asparagus tetapi saya tidak akan memakannya lagi kerana ia membuatkan air kencing saya rasa sangat pelik," ujarnya.
Tambahnya, dia bukan sahaja meminum air kencingnya tetapi dia juga menggunakan air kencingnya itu untuk berkumur dan memberus giginya selain menjadikan air kencingnya itu sebagai minyak yang disapukan di seluruh badannya.
"Saya mendedahkan tabiat pelik saya ini bersama rakan, Denise dan dia kelihatan tenang apabila saya memberitahu rahsia itu. Saya minum hampir semua air kencing yang keluar dari badan saya.
"Apabila saya menjemputnya untuk melihat sendiri kebenarannya, Denise mengelak dan dia percaya dengan apa sahaja yang ceritakan tentang tabiat pelik itu tetapi dia tidak berhasrat untuk melihat sendiri saya meminum air kencing saya," jelasnya.
Salah seorang anak perempuannya pula memberitahu, air kencing merupakan bahan buangan daripada badan dan ia bahan yang tidak lagi diingini. Tubuh menyingkirkan segala kotoran tidak sihat kepada badan selain ia pernah digunakan untuk tujuan perubatan oleh manusia pada Tamadun China dan India.
Bagaimanapun, dalam laporan The Independent pada tahun 2006, pakar-pakar perubatan menafikan dakwaan air kencing boleh membantu dalam proses penyembuhan dan tiada bukti yang menyokong dakwaan itu.
Sementara itu, seorang pakar pemakanan di Universiti Southampton, Britain, Dr. Michael Stroud memberitahu, dakwaan sesetengah orang yang menyatakan air kencing dapat menyembuhkan penyakit adalah sebagai mengarut dan tidak boleh dipercayai.
Wakil Persatuan Dietetik Britain, Helen Andrews pula berkata, tiada faedah kesihatan yang diperoleh dengan meminum air kencing sendiri sebaliknya ia boleh mendatangkan mudarat.
"Setiap kali anda meletakkan ia kembali, ia akan keluar lagi dan itu adalah tidak baik untuk kesihatan kerana ia boleh merosakkan usus," beritahu beliau.
sumber : KOSMO

Taharah / Bersuci

1. Definisi :

i) Dari segi bahasa : Suci dan bersih
ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas.

2. Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat.

3. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan.

4. Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam Surah al-Anfal, ayat 11 yang bermaksud :

" Dan (ingatlah ketika) Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya... "

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud :

" Agama islam itu diasaskan di atas kebersihan "

5. Tujuan taharah ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat dan ibadah-ibadah yang lain.

6. Hikmah disuruh melakukan taharah ialah kerana semua ibadah khusus yang kita lakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Ta'ala. Oleh itu untuk melakukannya, maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagai mengagungkan kebesaran Allah s.w.t. .

7. Faedah melakukan taharah ialah supaya badan menjadi bersih, sihat dan terjauh daripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yang melaksanakannya.

8. Syarat wajib taharah ialah :
Islam
Berakal
Baligh
Masuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ).
Tidak lupa
Tidak dipaksa
Berhenti darah haid dan nifas
Ada air atau debu tanah yang suci.
Berdaya melakukannya mengikut kemampuan.

9. Taharah adalah sebagai bukti bahawa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian.

10. Ahli fiqh bersepakat mengatakan harus bersuci dengan air yang suci (mutlaq) sebagaimana firman Allah:


Firman Allah: 

025.048 وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
Maksudnya :
"Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih "

11. Selain itu, harus menggunakan kertas atau batu ketika beristinja' dan tanah atau debu tanah sebagai ganti air bagi mengharuskan solat yang dikenali sebagai tayammum.
12. Jelasnya, alat–alat untuk bersuci itu ialah:

Air mutlaq, iaitu air semata-mata tanpa disertakan dengan sesuatu tambahan atau sesuatu sifat. Air mutlaq ini terbahagi kepada beberapa bahagian: 
Air yang turun daripada langit. Ia terbahagi kepada tiga, iaitu air hujan, air salji yang menjadi cair dan air embun. 
Air yang terbit daripada bumi. Ia terbahagi kepada empat, iaitu air yang terbit daripada mata air, air perigi, air sungai dan air laut

Tanah, boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardhu dan tidak bercampur dengan sesuatu. 


Firman Allah:
004.043 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Maksudnya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan berjunub), terkecuali sekadar berlalu sahaja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. ”
(Surah Al-Nisa’, 4:43)
3. Samak, iaitu membuang bahan-bahan lebihan yang melekat pada kulit dan yang merosakkannya sekira-kira jika direndam atau dibasuh dengan air sesudah disamak, maka kulit itu tetap tidak busuk atau rosak.

4. Takhallul, iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya.


Rujukan Kitab :

1) Kitab Mattlaal Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Daud Al-Fatani
2) Ringkasan Ibadah oleh Ibnu Rahmat .
3) Kitab Minhajul Muslim oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi .
4) Fiqh Syafii oleh Hj.Idris Ahmad S.H.

sumber 

Berhati-hati melayari Internet

Sedikit info dari KOSMO

SERINGKALI kita melihat pautan-pautan di laman web atau video yang menggunakan imej-imej seksi ketika melayari laman sosial kegemaran seperti Facebook.
Ayat-ayat yang digunakan pula berbaur seks dan sangat jelas untuk difahami bagi menambahkan lagi keinginan seseorang untuk melihatnya.
Terdorong oleh nafsu, butang diklik tetapi tiada apa yang berlaku. Sebenarnya tanpa disedari, anda telah diserang dengan aktiviti phishing.
Phishing adalah cubaan untuk mendapatkan maklumat sensitif pengguna yang dimasukkan ke dalam komputer peribadi tanpa disedari.
Aktiviti tersebut semakin kerap dapat dilihat di laman-laman sosial sejajar dengan kenaikan kadar penembusan Internet terutama laman sosial di Malaysia.
Menurut syarikat yang menjalankan kajian pemasaran Internet, comScore, Malaysia adalah negara kedua paling tinggi aktiviti penembusan rangkaian sosial di Asia Tenggara iaitu sebanyak 91 peratus selepas Filipina.
Link jahat
Tambahan pula, menurut Peneraju Perniagaan Norton rantau Asia Selatan, Symantec, Effendy Ibrahim, Laporan Jenayah Siber Norton 2010 menemui 65 peratus pengguna internet di Malaysia tidak meletakkan seting akaun laman sosial mereka kepada tahap paling tinggi.
“Ia menjadikan informasi lebih mudah dilihat pada bila-bila masa. Selain itu, kajian turut menemui kebanyakan penjenayah siber menggunakan laman sosial sebagai tempat menghantar link ringkas ke laman web yang berniat jahat,” ulasnya lagi.


Link-link ringkas itu dianggap berniat jahat kerana ia akan membawa pelayar Internet ke laman web yang berbeza seperti dipaparkan, manakala destinasi sebenar link tersebut disembunyikan daripada pengetahuan pelayar Internet.
Kebanyakan link tersebut menggunakan paparan dan imej yang seksi bagi menarik pelayar Internet supaya mengklik link ringkas tersebut.
Tambah Effendy, dalam tempoh masa tiga bulan pada tahun 2010, dua pertiga link-link jahat itu berada dalam paparan News Feed laman sosial, manakala 73 peratus daripadanya telah diklik sebanyak 11 kali atau lebih.
“Ia membuktikan penggunaan link-link yang dipos itu sangat efektif,” ujarnya ringkas.
Sehingga bulan Mac 2011, kata Effendy, CyberSecurity Malaysia telah mengenalpasti sekurang-kurang 900 laman phishing yang menyasarkan kepada institusi kewangan.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat perbankan dan laporan mendapati secara purata sebanyak 260,000 identiti telah didedahkan pada tahun 2010.
Dakwa Effendy lagi, dalam pemerhatian mereka, informasi kad kredit yang berharga itu didagangkan di pasaran gelap online pada harga serendah 30 sen perdata sahaja.
Jenayah siber secara dalam talian akan meningkat setiap tahun dan sukar dihapuskan sama sekali. Symantec telah mengesan sebanyak 286 juta ancaman baru pada tahun 2010.
Ia bersamaan sembilan ancaman baru untuk setiap saat sepanjang tahun.
Jenis link

                        DENGAN hanya satu klik, penjenayah siber mudah mencuri segala maklumat pelayar Internet.

Sementara itu, Setiausaha Persatuan Pembekal Kandungan Mudah Alih Malaysia (MMCP), Johary Mustapha, 33, berkata, terdapat dua jenis link yang sering dipapar dalam laman sosial atau sesawang seseorang itu.
“Kedua-duanya bersifat mengelirukan dengan paparan wanita seksi atau berbentuk soalan kuiz tetapi berbeza tahap bahaya.
“Salah satunya adalah semata-mata bertujuan untuk pengiklanan sahaja. Ia dapat dikesan apabila arahan akhir yang diberi adalah memasukkan nombor telefon sebagai pengesahan,” ulasnya ketika dihubungi Infiniti baru-baru ini.
Menurut Johary, pautan itu dilakukan oleh syarikat-syarikat yang dianggap sebagai kreatif memanipulasi orang ramai supaya melawat laman web mereka.
Tambahnya, link sebegitu tidak akan merosakkan atau mendatangkan bahaya kepada pengguna jika ditekan berbanding dengan jenis pautan yang lagi satu.
Pautan kedua dianggap merbahaya kerana ia menyebabkan gangguan Adware walaupun masih menggunakan teknik yang sama sebagai tarikan.
Link tersebut boleh dikesan apabila setiap kali pelayar Internet menekan butang pautan untuk menonton video atau sebagainya tetapi, tiada apa yang berlaku.
Malah, dalam sesetengah pautan, ia mengkehendaki pengguna memuat naik perisian atau fail dengan alasan jika menonton video akan menjadi lebih cepat.

AKTIVITI phishing dilakukan bertujuan sama ada untuk membuat pengiklanan atau yang lebih berbahaya untuk mendapatkan maklumat penting anda.

“Serangan Adware sangat berbeza dengan virus, ia tidak akan memberi kesan kepada komputer atau telefon bimbit tetapi, berkemampuan mengumpul semua data yang pengguna masukkan,” katanya.
Data-data seperti kata laluan untuk Log In laman sosial, kata kunci, nombor akaun bank yang lebih dikenali sebagai Cookies boleh dikumpul dan dihantar kepada individu yang mencipta link tersebut.
Ujar Johary lagi, pengguna dinasihat supaya berhati-hati dengan arahan memuat naik fail yang mempunyai nama domain .exe dan .bat kerana apabila sesuatu perisian secara tidak sengaja dipasang, pengambilan data menjadi lebih mudah.

“Serangan Adware boleh dikesan apabila setiap kali laman web dibuka, amaran Pop-up akan muncul,” ulasnya lagi.
Bagaimanapun, Johary menambah bagi perbankan internet, tahap keselamatannya tinggi hingga ke tahap dua atau tiga seperti memerlukan pengguna membuat pengesahan melalui telefon bimbit.
Oleh ADLAN JAAFAR


Alyazaira-Mentarisenja © All Rights Reserved
Best View With Mozilla Firefox